GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout základní informace ohledně zpracování osobních údajů v naší společnosti.
  2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
    Správcem společnost Klientské centrum CZ s.r.o., se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00, IČ 292 97 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 72022, e-mail: gdpr@kccz.cz;
    Osobními údaji pak údaje, které o Vás zpracováváme:
    1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa
    2. kontaktní údaje – telefonní číslo.

II. Kdy probíhá zpracování?

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně na základě Vašeho předchozího souhlasu, který nám udělíte, a to zpravidla po dobu, která nepřekročí 48 hodin od udělení souhlasu k jejich zpracování.

III. Dochází k automatizovanému rozhodování?

Vaše osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

IV. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je maximálně jediný obchodní partner, o němž Vás předem informujeme a Vy nám udělíte souhlas k poskytnutí osobních údajů tomuto partnerovi.

Jinak jsme nikdy nepředávali a ani nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme nikdy nepředávali a nebudeme předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

V. Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Jak už jsme uvedli, doba zpracování Vašich osobních údajů zpravidla nepřekročí 48 hodin od okamžiku, kdy nám udělíte souhlas k jejich zpracování.

VI. Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilování (pokud bychom s tím někdy začali).

Se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi se na nás můžete obracet a svá práva uplatnit písemně na adrese Brno, Pražákova 1008/69, 639 00 nebo elektronicky na adrese gdpr@kccz.cz.

Klientské centrum CZ s.r.o. – GDPR
Nahrávám…